Program jest dedykowany katechetom, księżom i wychowawcom pracującym z młodzieżą. Jego celem jest krzewienie wiary katolickiej w młodym pokoleniu i powstrzymanie obserwowanego spadku uczestnictwa w lekcjach religii oraz w praktykach religijnych.

Decyzją Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w roku szkolnym 2020/2021 nadal możemy korzystać z dotychczasowych podręczników i zeszytów ćwiczeń do katechezy.

#Przy-stań 

Uprzejmie informujemy, że kilka dni temu ruszyła strona internetowa #Przy-stań. Adresowana jest do tych, którzy chcą troszczyć się o własną duchowość. Celem strony jest formacja przede wszystkim ludzi młodych: zaproszenie do doświadczenia wiary, odkrywanie wartości ludzkiego życia jako powołania i radości odpowiedzi na Boże wezwanie.

Informacje dostępne w załączniku.

Zachęcamy do zapoznania się z inicjatywą "Katecheza bez granic", w ramach której w każdą sobotę o godz. 21-ej planujemy emitować premierowe odcinki poświęcone teologii - różnym zagadnieniom, które mogą być przydatne katechetom np. w liceum, czy starszych klasach podstawówki.

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk