Doktoranci Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL zainspirowani orędziem papieża Franciszka na 52. Światowy Dzień środków Społecznego Przekazu przygotowali scenariusze spotkań/lekcji. Oscylują one wokół myśli przewodniej papieskiego dokumentu – Fake news a medialna służba prawdzie. Mogą być one wykorzystane w różnych sytuacjach katechetycznych i duszpasterskich. Szczególną sposobnością do formacji medialnej jest w Kościele katolickim
w Polsce trzecia niedziela września, dedykowana refleksji i modlitwie za Środki Społecznego Przekazu.

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk