Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od 1 października 2020 r. oferuje Studia Podyplomowe w zakresie katechetyczno-teologicznym, które są skierowane zarówno do nauczycieli innych przedmiotów i uprawniają do nauczenia religii na poziomie przedszkolnym, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, jak i do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy teologicznej.

Od kilku lat daje się zauważyć, nie tylko w naszej diecezji, brak odpowiedniej liczby katechetów. Spowodowane to jest odchodzeniem na emeryturę, tych nauczycieli religii, którzy rozpoczęli pracę z chwilą powrotu katechezy do polskich szkół, spadkiem powołań oraz zmniejszającą się liczbą osób świeckich podejmujących studia z teologii. Już w przyszłym roku możemy stanąć wobec problemu braku katechetów. Warto zaznaczyć, że wszystkie osoby, które kończą studia w obecnej edycji studiów podyplomowych już znalazły pracę w katechezie i pozwoliły na utrzymanie pełnego wymiaru lekcji religii.

Kolegium Teologiczne w Gdyni zaprasza na studia podyplomowe.

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk